Dziękujemy Władzom Rektorskim Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, w szczególności JM prof. dr hab. Bogumile Kaniewskiej, Rektorce UAM oraz Prorektorce ds. studenckich i kształcenia prof. dr hab. Joannie Wójcik za poświęcony czas i wspólną organizacje Absolutoriów UAM 2024.
Specjalne podziękowania kierujemy do Władz Dziekańskich Wydziałów Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza mających siedzibę w Poznaniu za owocną współprace, której efektem były wspaniałe uroczystości, na długo pozostające w pamięci profesorów oraz studentów.
Dziękujemy również pracownikom Auli UAM oraz Samorządowi Studentów UAM za wytrwałość oraz współpracę.

Wszystkim studentom gratulujemy ukończenia studiów. Życzymy wielu sukcesów w życiu zawodowym oraz prywatnym.

Fundacja UAM